NIEUWS

Energik maakt Energiemanager van het Jaar bekend

24-10-2019

Op woensdag 23 oktober vond voor de derde keer op rij het evenement Energik Energy Manager of The Year plaats (één dag na World Energy Day!) op het Siemens bedrijfsterrein in Huizingen. Het evenement werd in 2017 in het leven geroepen door de vzw Energik, samen met AP Hogeschool en Howest.

Energie-efficiëntie: Kansen voor Vlaanderen dankzij Europa

20-09-2019

Bezoekerscenturm van het Vlaams parlement in Brussel
Bond Beter Leefmilieu organiseert in samenwerking met Energik, OVED en Pixii een studievoormiddag over energie-efficiëntie.
De studievoormiddag richt zich tot beleidsmakers, energiespecialisten en al wie interesse heeft in energie-efficiëntie.

Evaluatie van de sessie van 23 mei 2019 van het Lerend Netwerk Energiemanagement

15-07-2019

De tevredenheid is over het algemeen oké, maar er is ruimte voor verbetering. Dit hangt samen met het al dan niet ‘nuttig’ zijn voor het werk. De presentatie van Eastman (echte praktijkgetuigenis) bleek zeer relevant. De presentatie van Marcel Laes bleek iets minder relevant tot niet relevant...

ENERGIK gaat op zoek naar Energiemanager van het jaar 2019

12-07-2019

Het vakgebied milieu en energie is momenteel actueler dan ooit en daarom gaat ENERGIK (Vlaamse vereniging voor energie- en milieutechnologie) op zoek naar de 'Energiemanager van het jaar'.

Cool and Comfort Conferences. Save the date !

16-06-2019

Het programma van Cool & Comfort Conferences is gekend en te raadplegen op www.coolandcomfort.be.

Flux 50 ondersteunt het Moonshot programma

28-03-2019

Flux50, de clustervereniging van 142 energie-gerelateerde ondernemingen, zal als actieve partner mee het nieuwe ‘moonshot’ programma, gelanceerd door minister Muyters, dragen

Internet of Energy

21-02-2019

De Belgische netbeheerders Elia, Fluvius, ORES, Sibelga en Resa hebben vandaag (21 februari 2019) het IO.Energy project (Internet of Energy) gelanceerd.

Energik 35 jaar

04-02-2019

ENERGIK vierde op woensdag 30 januari 2019 haar 35 jarig bestaan.
Voorzitter Kris Michiels schetste de evolutie vanaf de DIRV-campagne ("Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen") tot op vandaag.