WIE is ENERGIK?

ENERGIK is een zelfstandige vzw met als doel nieuwe technologieën en systemen voor duurzaam en rationeel energiegebruik te promoten. Want er gaat geen dag voorbij of we worden geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatopwarming.

Industriële energieconsumenten, ondernemingen in de sector van de energiebesparing, de energietoelevering, de engineering, het auditen van energieprocessen, de financiering en het gebruik van energie e.d. kunnen via ENERGIK hun kennis delen en samenwerkingsverbanden opzetten in Vlaanderen of via interne netwerking hun prestaties toetsen aan wat van hen in een economische samenleving wordt verwacht.

Visie: ENERGIK is een neutrale organisatie met als doel de industrie te ondersteunen in de transitie van conventionele naar duurzame energie.

De industrie is verantwoordelijk voor 30% van de CO2 uitstoot. Ondanks grote inspanningen is er steeds meer druk van zowel de overheid als van de publieke opinie om de CO2 uitstoot nog verder te reduceren en de klimaatdoelstellingen te behalen. Dit kan alleen door nog meer in te zetten op energiebesparing en de overschakeling van klassieke naar duurzame energiebronnen. ENERGIK, reeds actief sinds de jaren 80, is in zijn activiteiten mee geëvolueerd van een rationeel energiegebruik naar een CO2 neutraal energielandschap.

Missie: ENERGIK is de katalysator in de transitie naar een CO2 neutraal energielandschap.

ENERGIK creëert een onafhankelijk netwerk om de juiste partners bij elkaar te brengen om nieuwe technologieën en trends in energietransitie te bevorderen in de industrie.

Strategie: ENERGIK zet kennisplatformen in ten dienste van alle actoren in het ECO energiesysteem.

ENERGIK faciliteert communicatieplatformen zoals studiedagen, bedrijfsbezoeken, netwerkmomenten, trainingen, … en publiceert gespecialiseerde vakliteratuur. Co-creatie en samenwerking worden hierbij centraal gesteld.

Wat willen we ook nog graag realiseren of aankaarten?

 • De invloed van de algemene economische context Brexit op het energiegebeuren en de prijzen bij en voor de Vlaamse bedrijven.
 • Virtual Power Plants en Smart Contracts
 • Verdere uitdieping van flexibiliteit in energiegebruik: mogelijkheden van opslag, DSM, slimme meters, tarieven en prijzen, externe dienstverleningsbedrijven, swappen tussen elektriciteit en gas, enz.
 • Het "Internet of Things", invloed op het energiegebeuren en de toepassingsmogelijkheden ervan voor individuele bedrijven.
 • Energieopslag onder de vorm van waterstof
 • Een heus Energiecongres over de toekomstvisie van onze leden

Wie suggesties heeft of zich geroepen voelt om over een van deze onderwerpen zijn of haar medewerking te verlenen, kan daarvoor contact opnemen via info@energik.be

Beschouw deze oproep gerust als een Call for Papers. Bij voldoende interesse wordt uw idee verder gezamenlijk uitgewerkt.

Energik is er voor u!

Energik is actief in de wereld van energie en milieu.
Zowel voor de gebruikers als de aanbieders.

GEBRUIKERS

 • Multinationals
 • Industrie
 • KMO's
 • Openbare besturen

STUDIE- EN ADVIESBUREAUS

AANBIEDERS

 • Producenten
 • Verdelers
 • Projectaannemers


ENERGIK creëert een forum waar de beide groepen elkaar ontmoeten.

"Vlaamse ondernemingen bedrijvig in de sector van de energiebesparing, de energietoelevering, de engineering, het auditen van energieprocessen, de financiering en het gebruik van energie e.d. kunnen via onze vereniging hun diensten aanbieden of via interne netwerking hun prestaties toetsen aan wat van hen in een economische samenleving wordt verwacht."
- Kris Michiels, voorzitter Energik -