ACTIVITEITEN

Voorlopig zijn er geen interne activiteiten gepland voor platform Energie Management.


EXTERNE ACTIVITEITEN

VENTILATIE EN KLIMAATBEHEERSING

Van 4 maart t.e.m. 11 juni 2023
Leuven

Deze cursus is een ideaal hulpmiddel voor iedereen die hoogwaardige ventilatie- en klimaatbeheersingsystemen wil ontwerpen en uitvoeren: medewerkers of projectmanagers in een ontwerpbureau, overheidsadministraties, installatie- of uitbatingsbedrijven.

De resultaten van de examens van de voorgaande cyclus 2 waren ronduit schitterend en een bewijs dat Atic de juiste aanpak heeft bij de organisatie van de vervolmakingsreeks HVAC! Reden te meer om te volharden en ook cyclus 3 en 4 aan te vatten!