ACTIVITEITEN

UITNODIGING STOOMCURSUS

22 oktober, 12 november en 26 november 2024
Gent & Zwijnaarde

In tal van industriële sectoren wordt stoom als warmtedrager voor diverse productieprocessen gebruikt. In een aantal gevallen wordt stoom ook gebruikt voor de mechanische aandrijving van bijvoorbeeld ventilatoren of voor elektriciteitsproductie, al dan niet met warmtekrachtkoppeling.

Bij de toepassing van stoom moet rekening worden gehouden met steeds strengere eisen op het vlak van de veiligheid en de impact op het milieu. Dat vertaalt zich in stijgende investerings- en werkingskosten. Zowel vanuit economisch als milieutechnisch standpunt is een optimale energie-efficiëntie in ieder geval van essentieel belang. De recente schommelingen van de energieprijzen hebben dit effect onderstreept en dit zal in de toekomst ongetwijfeld nog versterkt worden.

Om deze reden wordt in 2024 opnieuw een STOOMCURSUS georganiseerd. Deze opleiding, gegeven door experts, gaat over 3 dagen.


EXTERNE ACTIVITEITEN

Voorlopig zijn er geen externe activiteiten gepland voor platform Stoomplatform.