ENERGIK
Vlaamse vereniging voor energie- en milieutechnologie

ENERGIK gaat in 2022 opnieuw op zoek
naar de ENERGY MANAGER OF THE YEAR!

Flash Bericht Home


De aandacht voor milieu en energie is actueler dan ooit. ENERGIK (Vlaamse vereniging voor energie- en milieutechnologie) gaat daarom jaarlijks op zoek naar de ENERGY MANAGER OF THE YEAR..

 In samenwerking met AP Hogeschool en Howest Hogeschool, vestigt ENERGIK hiermee de aandacht op toekomstige professionals die op het gebied van milieu en duurzaam energiegebruik hun beste beentje hebben voorgezet in hun afstudeerwerk. Deze talenten zullen weldra in het werkveld op zoek gaan naar duurzame oplossingen voor de energievraagstukken die onze maatschappij vandaag de dag en in de toekomst voorgeschoteld krijgt.

Maar ook de energie- en milieumanagers die in het bedrijfsleven al hun sporen hebben verdiend, worden door Energik in de bloemetjes gezet. Jaarlijks ontvangt een van hen de trofee ENERGYMANAGER OF THE YEAR.

De editie 2021 is wegens de Covid-19 maatregelen niet kunnen doorgaan. Dat zou nochtans een jubileumeditie geweest zijn (vijfjarig bestaan). De proclamatie van editie 2020, die ondanks de Corona-crisis wel kon doorgaan, moest om dezelfde redenen noodgedwongen worden uigesteld tot mei 2021 en digitaal worden georganiseerd. De proclamatie 2020 wordt met fysieke aanwezigheid van de kandidaten en laureaten, nog eens herhaald op 20 oktober 2021.

We rekenen erop dat we in 2022 weer volop vooruit kunnen gaan en nodigen zowel studenten bachelor en masters, als managers uit het bedrijfsleven, uit hun kandidatuur te stellen.

Wat hebben we de volgende maanden in petto?

Uitnodiging Stoomcursus
3 mei, 17 mei en 8 september 2022    Zebrastraat NV te Gent    Energik, Stoomplatform

In tal van industriële sectoren wordt stoom als warmtedrager voor diverse productieprocessen gebruikt. Bij de toepassing van stoom moet rekening worden gehouden met steeds strengere eisen op het vlak van de veiligheid en de impact op het klimaat.
Om deze reden wordt in 2022 opnieuw een STOOMCURSUS georganiseerd.

ENERGIK gaat op zoek naar de ENERGYMANAGER OF THE YEAR 2022
Woensdag 21 - 28 september of 05 oktober 2022    Bedrijvencentrum te Sint-Niklaas    Energik, Energie Manager van het jaar

Het vakgebied milieu en energie is momenteel actueler dan ooit en daarom gaat ENERGIK op zoek naar de ENERGYMANAGER OF THE YEAR 2022.

ENERGIK wil, in samenwerking met AP Hogeschool en Howest Hogeschool, de aandacht vestigen op de huidige en toekomstige professionals binnen de domeinen duurzaam energiegebruik, transitie naar CO2-neutraliteit en klimaat.

Onze belangrijkse pijlers