UITNODIGING STOOMCURSUS​

STOOM IN THEORIE EN PRAKTIJK

Stoomcursus 2024In tal van industriële sectoren wordt stoom als warmtedrager voor diverse productieprocessen gebruikt. We denken daarbij aan de chemische sector alsook aan de voedings- en textielindustrie. In een aantal gevallen wordt stoom ook gebruikt voor de mechanische aandrijving van bijvoorbeeld ventilatoren of voor elektriciteitsproductie, al dan niet met warmtekrachtkoppeling.

Bij de toepassing van stoom moet rekening worden gehouden met steeds strengere eisen op het vlak van de veiligheid en de impact op het milieu (afvalwater, emissies of vast afval). Dat vertaalt zich in stijgende investerings- en werkingskosten. Zowel vanuit economisch als milieutechnisch standpunt is een optimale energie-efficiëntie in ieder geval van essentieel belang. Energie is immers een belangrijke kostenpost. De recente schommelingen van de energieprijzen hebben dit effect onderstreept en dit zal in de toekomst ongetwijfeld nog versterkt worden.

Om deze reden wordt in 2024 opnieuw een STOOMCURSUS georganiseerd. Deze opleiding, gegeven door experts, gaat over 3 dagen.

Dinsdag 22 oktober 2024 - 13u00

Productietechnologie / veiligheid & wetgeving.

Locatie: ZEBRASTRAAT NV in de Zebrastraat 32 te 9000 Gent

 • Sessie 1 (13u00 - 14u20): Stoomproductie door Prof. Michel De Paepe, UGent
 • Sessie 2 (14u25-15u45): Het ketelhuis door de heer Jonas Deconinck, Deconinck-Wanson
 • Koffiepauze
 • Sessie 3 (16u10-17.30 uur ): Overzicht van de Belgische en Europese wetgeving, veiligheidsuitrusting van stoomketels door
  de heer Dennis Baekelmans, AIB-Vinçotte

Dinsdag 12 november 2024 - 13u00

Exploitatie, measuring & monitoring, stoomdistributienet en waterbehandeling.

Locatie: ZEBRASTRAAT NV in de Zebrastraat 32 te 9000 Gent

 • Sessie 1 (13u00-14u20): Stoomdistributie en -verbruik/toepassingen en optimalisatie door de heer Roger Beirnaert, TSI-Consult
 • Sessie 2 (14u25-15u45): Waterbehandeling: het hoe en waarom door de heer Christophe Vandenkerchove, Lubron
 • Koffiepauze en broodjesmaaltijd
 • Sessie 3 (16u10-17u30): Measuring, monitoring en energiezorg in stoomsystemen door de heren Jean-Jacques Renaux en Denis Reydams, Endress+Hauser
 • Sessie 4 (17u30-18.50): Flexibiliteit van stoomproductie en consumptie – techno-economische analyse en case door de heer Jens Baetens, Entras

Dinsdag 26 november 2024 - 13u00

Bedrijfsbezoek en praktijkdag

Locatie: SPIRAX-SARCO NV – Industriepark 5 te 9052 Zwijnaarde

 • Sessie 1 (13u00-14u30): Veiligheid in stoomnetwerken door dhr. Davy Van Paemel, Spirax-Sarco
 • 14u45: Koffiepauze
  Vanaf 15u00 rotatieprogramma in kleinere groepjes per thema-bank/opstelling (telkens doorsnedes/stilstaande demomaterialen te bekijken).
 • 15u00-15u30: Veiligheid in regelingen op stoom (regelkleppen, drukreduceer-toestellen, Easiheat verwarmingsunit en desuperheater
 • 15u35-16u05: Veiligheid met betrekking tot condenspotten (doorsnedes condenspotten)
 • 16u15-16u45: Veiligheid met betrekking tot condensaatafvoer (pompcondenspot / pomp – doorsnedes, pomp-unit)
 • 16u45-17u30: Afsluitende drink

 

DATA & LOCATIES

Dinsdag 22 oktober en 12 november: Zebrastraat Gent
Dinsdag 26 november: Spirax-Sarco Zwijaarde

 

DEELNAMEPRIJS

Leden van Energik: € 600,00
Niet leden van Energik: € 850,00
Prijzen zijn excl. BTW.
No-show fee van € 250,00

 

CONTACT

E-mail: jozef.deborger@energik.be
Tel: 0475 78 09 69


Share us