Mee vorm geven aan de energietransitie

27-03-2023
Energietransite

Terwijl de energieprijzen de pan uit swingen, wordt de wereld ook geconfronteerd met een stevige klimaatopwarming. Voor industriële bedrijven vormt dit een dubbele uitdaging en zij begrijpen dan ook dat ze, samen met de rest van de wereld, moeten inzetten op een energietransitie.
De VZW Energik kan daarbij helpen.

Energik is een onafhankelijke vzw die nieuwe technologieën en systemen voor duurzaam en rationeel energieverbruik promoot. Onder de leden bevinden zich industriële energieverbruikers, maar ook studiebureaus, energieleveranciers en vertegenwoordigers van de overheid. “We zijn veertig jaar geleden opgericht, toen toenmalig minister-president Gaston Geens de derde industriële revolutie in Vlaanderen lanceerde”, zegt voorzitter Kris Michiels. “Eerst ging het vooral over rationeel energieverbruik en energiebesparingen, maar dat is ondertussen geëvolueerd tot de brede “energietransitie” waar we allemaal mee bezig zijn. We organiseren daarover opleidingen, themadagen en brengen allerlei publicaties uit om onze leden op de hoogte te houden.

Energik is gestructureerd rond drie platformen: stoom, koeling en de energiemanager. “Stoom blijft in de industrie een veelgebruikte warmtedrager in de productieprocessen en voor de rechtstreeks aandrijvingen van componenten”, zegt Michiels. “Daarbij moet rekening worden gehouden met steeds strengere eisen rond veiligheid en milieu-impact, wat stijgende investerings- en werkingskosten meebrengt. Binnen Energik brengen we specialisten samen om dit soort toepassingen te optimaliseren. Met bijvoorbeeld een Stroomtechniekdag en cursussen rond stoom willen we alle stakeholders, sensibiliseren.”

Een tweede platform draait rond industriële koeling. “Gebruikers van koelinstallaties worden niet alleen geconfronteerd met het energieverbruik, maar ook met de problematiek van de koelmiddelen”, legt Michiels uit. “De CFK’s zijn verbannen, de HFK’s gedeeltelijk, uitgezonderd die met een lage GWP-waarde. Er zijn de airco-energieaudits, al is de impact van dat soort comfortkoeling zeer klein qua verbruik, zeker vergeleken met industriële installaties. Als Energik willen wij dus onze schouders zetten onder een project om de energie- én milieuaspecten van koelinstallaties aan te pakken.”

De energiemanager, ten slotte, draait rond de verkiezing van “Energy Manager of the Year” die Energik elk jaar organiseert. Michiels: “Tijdens dit event kunnen zowel jonge als doorwinterde energieprofessionals hun energiegerelateerd project indienen.Deze “wedstrijd” loopt in nauwe samenwerking met onderwijspartners als AP in Antwerpen en Howest in Kortrijk en splits zich op in prijs voor bachelors, masters en de professionels. De projecten moeten bijdragen tot een verhoogde energie-efficiëntie, tot de realisatie van de klimaatdoelstellingen én tot een globaal energietransitietraject. Daarnaast bekijken we ook hoe het project inspirerend en wervend kan werken naar andere bedrijven toe. De winnaar krijgt niet alleen eeuwige roem en een mooie vermelding voor op het cv, maar ook een geldprijs.”

Energy saving
40 jaar Energik vzw
1983-2023

Van Flanders Technology Group over Rationeel Energiegebruik naar Energietransitie zonder CO2-uitstoot.
Share us