Stoomkursus - Stoom in theorie en praktijk​

Van 21 september tot 22 november 2017

INTRODUCTIE
In tal van industriële sectoren wordt stoom als warmtedrager voor diverse productieprocessen gebruikt. We denken daarbij aan de chemische sector alsook aan de voedings- en textielindustrie. In een aantal gevallen wordt stoom ook gebruikt voor de mechanische aandrijving van bijvoorbeeld ventilatoren of voor elektriciteitsproductie, al dan niet met warmtekrachtkoppeling.

Bij de toepassing van stoom moet rekening worden gehouden met steeds strengere eisen op het vlak van de veiligheid en de impact op het milieu (afvalwater, emissies of vast afval). Dat vertaalt zich in stijgende investerings- en werkingskosten. Zowel vanuit economisch als milieutechnisch standpunt is een optimale energie-efficiëntie in ieder geval van essentieel belang. Energie is immers een belangrijke kostenpost. De recente schommelingen van de energieprijzen hebben dit effect onderstreept en dat zal in de toekomst ongetwijfeld nog versterkt worden.

Daarom heeft ENERGIK vzw in samenwerking met de Universiteit Gent en met de steun van de Vlaamse Overheid een Platform voor Duurzaam Stoomgebruik opgericht. Het maatschappelijk doel is om duurzaam en efficiënt stoomgebruik te promoten

Om deze reden wordt in het najaar van 2017 een STOOMCURSUS georganiseerd. Deze opleiding, gegeven door experts, zal gespreid worden over 3 lesdagen en zal doorgaan op diverse locaties.

Op de eerste dag wordt aandacht besteed aan de productieprocessen, de veiligheid van installaties en de toepasselijke wetgeving.
De tweede dag handelt over waterbehandeling en het stoomdistributienet. In de namiddag wordt tijd vrijgemaakt voor een opleiding en demonstratie op het unieke glazen stoomsysteem van het opleidingscentrum van de N.V. Armstrong .
Op de derde dag gaat het over exploitatie, measuring and monitoring en kostprijsberekening. De namiddag wordt afgesloten met een gratis deelname aan de Stoomtechniekdag in Zwijnaarde.


PROGRAMMA
Donderdag 21 september (halve dag bij Zebrastraat NV in Gent)
 • Sessie 1 (13u00 - 14u30): Stoomproductie i.s.m. Prof. Michel De Paepe, UGent
 • Sessie 2 (14u30 - 16u00): Het ketelhuis i.s.m. Marnix Van Belleghem en Geert Deconinck, Deconinck-Wanson
 • Koffiepauze
 • Sessie 3 (16u15 – 17u45): Overzicht van de Belgische en Europese wetgeving, veiligheidsuitrusting van stoomketels i.s.m. Bram Vanbuel, AIB-Vinçotte
 • Broodjesmaaltijd
 • Sessie 4 (18u15 – 19u45): Veiligheid in stoomnetwerken i.s.m. Davy Van Paemel, Spirax-Sarco
Dinsdag 17 oktober (hele dag bij Armstrong in Herstal)
 • Sessie 1 (10u00 – 11u30): Waterbehandeling: het hoe en waarom, i.s.m. Bram Vanbuel, AIB-Vinçotte Belgium
 • Sessie 2 (11u30 – 12u30): Stoomdistributie en –verbruik/toepassingen en optimalisatie i.s.m. Roger Beirnaert, ANTEA Group
 • Broodjesmaaltijd
 • Bedrijfsbezoek (13u00 - 16u00) Bedrijfsbezoek aan Armstrong en demo "glazen stoomsysteem".
 • 16u00 Teurgreis naar Mechelen
Woensdag 22 november (hele dag in het Huis van de Bouw in Zwijnaarde)
 • Sessie 1 (09u30 – 11u00): Exploitatie, measuring/monitoring i.s.m. Dominique Hamerlinck, Alpro
 • Sessie 2 (11u00 – 12u30): Kostprijsberekening i.s.m. Valérie de Groote, Indea
 • Broodjesmaaltijd
 • Stoomtechiekdag (namiddag) Gratis deelname aan Stoomtechniekdag 2017 met keuze tussen twee verschillende parallele sessiegedeelten:
 • Een aantal sessies gerelateerd aan de voorstelling van de stoomatlas waarbij artikelschrijvers hun artikel uitgebreid toelichten in een presentatie.
  • Een aantal thema gebonden sessies gerelateerd aan stoomnetten:
  • Veiligheid van stoomnetten
  • (Meet)apparatuur gebruikt in stoomnetten
  • Componenten in een stoomnet (opbouw)
  • Onderhoud van stoomnett:
  • Een aantal sessies gerelateerd aan de voorstelling van de stoomatlas waarbij artikelschrijvers hun artikel uitgebreid toelichten in een presentatie.
  • Een aantal thema gebonden sessies gerelateerd aan stoomnetten:
   • Veiligheid van stoomnetten
   • (Meet)apparatuur gebruikt in stoomnetten
   • Componenten in een stoomnet (opbouw)
   • Onderhoud van stoomnetten