KOELING OM GELD TE VERDIENEN EN UW DUURZAAMHEIDSAMBITIES TE REALISEREN!‚Äč

image_large

Het aandeel van de kosten voor proceskoeling in de energiefactuur van bedrijven is in vele gevallen belangrijk en neemt spectaculair toe. De milieubelastende koelinstallaties worden sinds de jaren negentig stelselmatig teruggeschroefd.

Koeling bevindt zich hierdoor in een voortdurend transformatieproces: het KOEL-platform heeft als doel de state-of-the-art van koeling te schetsen, een aantal nieuwe ontwikkelingen voor te stellen, op te volgen en te implementeren.

 

WOENSDAG 25 JANUARI 2023 vanaf 14.30 uur
Huis van de Bouw te Gent.PROGRAMMA

14u30: Ontvangst met koffie.

15u00-15u05: Verwelkoming door prof. Steven Lecompte.

15u05-15u30: Monitoring, afstelling en onderhoud industriële koelinstallaties door mevrouw An Beazar, Enprove.
Waarom een koelsysteem opvolgen? Kosten-baten? Welke KPI’s worden idealiter opgevolgd, en welke meetapparatuur is daarvoor nodig? Hoe weet je of een machine aan vernieuwing toe is?
Hoe weet je of de machine moet bijgestuurd worden? Of is er sowieso een slechte match tussen koelvraag en -aanbod?
Cruciale onderhoudsstappen en hoe kan je opvolgen wanneer ze nodig zijn?

15u30-16u00: Stappenplan tot optimalisatie van een industriële koelinstallatie door de heer Martijn Rayen, Encon.
Bij het ontwerp van een industriële koelinstallatie of bij het zoeken naar optimalisaties aan een bestaande koelinstallatie zijn er veel technische parameters om rekening mee te houden.

Topics die hierbij aan bod komen:
  • Zoeken naar optimalisaties met impact op dimensionering
  • Uitputten alternatieve koelmogelijkheden
  • Optimaal ontwerp koelcentrale
  • Gratis bijproducten inzetten: restwarmte

16u00-16u30: Industriële koelwatersystemen door de heer Jonathan Orbie, Sweco.
Industriële koelwatersystemen blijken al te vaak een onderbelichte utility waar nog een beduidend energiebesparingspotentieel ligt weggelegd. Bovendien vormt koeling vaak een zorgpunt op operationeel vlak doordat de beschikbare koelcapaciteit niet altijd lijkt te volstaan. Enkele industriële cases worden toegelicht (oa Vynova in Tessenderlo) waar in navolging van een quick-scan een grondige energiestudie werd uitgevoerd op basis van elektrische, hydraulische en thermische meetcampagnes en analyses. Dit resulteerde in significante reducties in operationele kosten alsook in cost avoidance door vermeden investeringen in nieuwe koelequipment.

16u30 - 17u00: Koffiepauze.

17u00 - 17u30: De energiefactuur weegt momenteel zwaar op de bedrijfsbudgetten door de heer Patrick Steurbaut, Fluvius.
De overheid en de netbeheerders hebben een aantal steunmaatregelen en premies ter beschikking voor investeringen die een vermindering van het energieverbruik tot gevolg hebben. Fluvius zal de aangeboden diensten, maatregelen en tegemoetkomingen tijdens deze infosessie duidelijk uiteenzetten. De bedoeling is een klaar beeld te schetsen van de subsidie- en steunmogelijkheden in Vlaanderen. Wie komt in aanmerking? Wat mag gecumuleerd worden? Welke premies bestaan er?

17u30 - 17u45: Nieuwjaarswensen door de heer Kris Michiels, voorzitter ENERGIK.

17u45 - 19u00: Netwerkevent en nieuwjaarsreceptie.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum

Woensdag 25 januari 2023

Locatie

Huis van de Bouw
Tramstraat 59
Zwijnaarde - Gent

Deelnameprijs

Leden van Energik: € 140,00
Niet leden van Energik: € 210,00
Prijzen zijn excl. BTW.

No-show fee van € 75,00.

Contact

E-mail: jozef.deborger@energik.be
Tel: 0475 78 09 69


azteq
adpo
adpo