De energiesector in volle transformatie​

De rol van biomassa(rest)stromen

Large image

Op 17 mei gaat de studienamiddag van bio-energie ‘De energiesector in volle transformatie: de rol van biomassa(rest)stromen’ door in Herman Teirlinckgebouw te Brussel.
De energiesector is in volle transformatie, we lichten dan ook graag de rol van biomassa(rest)stromen toe.

PROGRAMMA
12:00u   Onthaal met broodjes
13:25u   Welkom - Filip Lesaffer (voorzitter bio-energieplatform)

VLAAMS BELEIDSKADER BIOMASSASTROMEN
13:30u   Toelichting call groene warmte (Resultaten en wijzigingen) – VEKA (te bevestigen)
14:00u   Update beleid biomassa(rest)stromen – OVAM
14:30u   Koffiepauze

CO2
14:50u   Impact van Fitfor55 op biomassa(rest)stromen- Simon Kay, Team lead Biomassa & LULUCF (Europese Commissie, DG Climate)
15:20u   Studie CO2-gebaseerd ondersteuningsmechanisme voor biomassa(rest)stromen - Nathalie Devriendt (In den Roden Schilt)
15:50u   Koffiepauze

CASE STUDIES
16:10u   Valorisatie van niet-recycleerbaar afvalhout in materiaal en energie - Steven Vandenbulcke (A&U)
16:30u   Project Pont-West (Ronse): Lokale valorisatie van biomassa(rest)stromen en korte omloophout - Biosynergy (te bevestigen)
16:50u   ReceptieMEER INFO EN INSCHRIJVINGSFORMULIER