Energik Energy Manager of The Year 2020 - Proclamatie​

Proclamatie


In de loop van vorig jaar werd een oproep gedaan naar kandidaten voor de prijs “Energik Energy Manager of The Year 2020“.
Het evenement werd in 2017 in het leven geroepen door de vzw Energik, samen met AP Hogeschool en Howest en wordt sindsdien jaarlijks uitgereikt.

De proclamatie van de winnaars kon in 2020 spijtig genoeg niet doorgaan omwille van de Corona-maatregelen.
Ze werd daarom verschoven naar 5 mei 2021 om 16,00 uur.

Aangezien de maatregelen nog altijd van kracht zijn, zal op 5 mei een digitale proclamatie plaats vinden.

Er worden drie prijzen uitgereikt:

  • 'Junior Energy Manager of the Year' voor de student energiemanagement met de beste bachelorproef
  • 'Academic Energy Manager of the Year' voor de masterstudent Energie met de beste thesis
  • 'Energy Manager of the Year' voor de beste energiemanager uit het bedrijfsleven

De winnaars bij de studenten ontvangen elk een cheque van 1000 euro, gesponsord door Engie en Fluvius. De winnaar uit het bedrijfsleven ontvangt een attest en een trofee.

U wordt uitgenodigd om de proclamatie van 5 mei 2021 digitaal bij te wonen.
Na inschrijving op bijgaand inschrijvingsformulier ontvangt u een link waarmee u kan deelnemen.

Noteer alvast dat ook dit jaar een prijs voor de Energy Manager of The Year zal worden toegekend. Kandidaten-studenten kunnen zich melden bij hun hogeschool, kandidaten uit het bedrijfsleven bij de vzw ENERGIK. Proclamatie van de editie 2021 is voorzien eind november 2021.

Sponsors:
Engie-Fluvius

Organisatie:
Antwerpen-Energik-Howest